Cement workers protest against the opening of the market for importing cement from abroad in Tel Aviv on November 26, 2018. Photo by Flash90 *** Local Caption *** îìè
éáåà
òñ÷éí
ëìëìä
äôâðä
àééìåï
ìä âååàøãéä

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.